Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

KOKEILEVA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Menestyminen liiketoiminnassa edellyttää kaikkien työntekijöiden osaamisen hyödyntämistä ja vahvaa sisäistä motivaatiota. Parhaiten osaaminen ja motivaatio saadaan käyttöön silloin, kun uskalletaan ehdottaa ja kokeilla uusia toimintatapoja ilman pelkoa epäonnistumisten seurauksista. Kokeilevan toiminnan kehittämisen avulla rakennetaan kokeilukulttuuri, jossa ajattelusta ja kehittämisestä vastaavat kaikki työntekijät ja asiakkaat.

Kokeilujen avulla saadaan tuloksia välittömästi ja rakennetaan positiivinen kierre. Muutoskyvykkyys on edellytys kilpailukyvylle ja me uskomme, että kokeilevan toiminnan kehittäminen on paras keino rakentaa tällainen valmius.

 

MITÄ TEEMME

Vauhditamme liiketoiminnassa halutun kehityssuunnan toteuttamista kokeilujen kautta sekä niiden jakamista koko organisaation käyttöön. Kokeilut voivat olla esimerkiksi pieniä viestinnällisiä muutoksia tai osia suuremmasta prosessin uudelleen muotoilusta. Tärkeintä on ottaa huomioon kaikki asiat, jotka vaikuttavat joko edistävästi tai estävästi haluttuun kehityssuuntaan.

  

MITEN TOIMIMME

Uskomme muutoksen onnistuvan parhaiten silloin, kun sen kohteena olevat henkilöt ovat mukana kokeilemassa ja kehittämässä arjen toimintatapoja, jotka vievät muutosta eteenpäin. Muutos ja kehittyminen tapahtuvat merkityksellisten keskustelujen ja kokeilujen yhdistelmänä - ei yksisuuntaisena valitun tiedon jakamisena ylhäältä alaspäin.

Menetelminä hyödynnämme erityisesti yhdessä reflektointia, systeemistä ajattelua ja organisaatioon rytmiin sovitettuja yhteisöllisiä kokeiluja. Keskeisinä tekijöinä keskusteluissamme ovat asiakas, työntekijä sekä liiketoiminnan perustehtävä ja rakenne.

Uskomme kehittämisen tapahtuvan tuloksekkaimmin loputtomana prosessina, ei pelkästään projektina jossa on alku ja loppu. Tarjoamme toiminnallemme pitkäaikaisen takuun, joka käytännössä tarkoittaa muutoksen varmistamista projektin jälkeisellä yhteydenpidolla sovituin askelmerkein sekä tarvittavan tuen puitteissa.

Haluamme toimia täydellisen läpinäkyvästi omassa toiminnassamme. Jaamme  kokemuksiamme ja oppejamme avoimesti muille  ja haluamme oppia ja kehittyä itse hyödyntämällä muiden kokemuksia ja ajatuksia. 

MISTÄ TIEDÄMME ONNISTUNEEMME

Olemme onnistuneet silloin, kun kokeilut tuottavat tuloksia ja innokkuutta. Seuraamme, mittaamme ja arvioimme jatkuvasti kokeiluja sekä niiden vaikuttavuutta.